Wyszukiwarka

Logowanie

Zarejestruj się

Oferta

Kurs na prawo jazdy kat. B
 HYUNDAI i20, 

Minimalny wiek do zapisania się na kurs prawa jazdy kat. "B" - 17 lat i 9 miesięcy.
Aktualizacja  nr.PKK  o ukończeniu kursu po skończeniu 18 lat.

Kurs zawiera 30 godz. zajęć z teorii i 30 godz. zajęć praktycznych.
1 godz. teorii = 45 min. i 1 godz. jazdy = 60 min.

Do zapisania się na kurs potrzebny jest: dowód osobisty lub inny dokument (z nr PESEL) oraz potwierdzenie wpłaty I raty za kurs lub wpłata na 1 zajęciach teoretycznych.

Telefon kontaktowy - (022) 632-62-42, 0 601 226 888.

Badania lekarskie na miejscu w ośrodku.
Opłata w ratach !!!

Jazdy rozpoczynamy po odbyciu zajęć teoretycznych w godz. 8-20 oraz w soboty 8-14.

Jazdę odwołujemy 24 godz. przed planowanym terminem.

REGULAMIN OSK TEST  uczestnicy kursu otrzymują w dniu zapisania sie na kurs wraz z materiałami do nauki z przepisów ruchu drogowego.

W przypadku rezygnacji z kursu wpłata nie podlega zwrotowi.

Jazdy zostają ,,zawieszone" po nie wpłaceniu kolejnej raty.

ZMIANY w zapisach na kurs po  19. 01 .  2013 r.
Wyznaczona data kursu jest terminem spotkania ,,przed-kursowego,,
Na tym spotkaniu:
- omawiamy zasady ustalenia Profilu Kierowcy P K K)
- ustalamy termin wizyty lekarza w Ośrodku
- dokonujemy wpłaty 1-raty za kurs
- zdjęcie (jak do dow  . osobistego o wym.3,5 x 4,5 )
- wypełniamy Wniosek do Profilu Kierowcy
Posiadając ten komplet dokumentów ustalamy w Urzędzie Profil Kandydata na Kierowcę.
Istnieje możliwość poprzez upoważnienie zapisanie kursanta w Urzędzie.

Ośrodki egzaminowania:

WORD - Powstańców Śląskich 127,                WORD-Radarowa 1 tel.22 499 53 52
tel.: 22 861 51 98

WORD - Odlewnicza 8,
tel.: 22 614 24 50